Databáze PTCH konstrukčních dílů a popisu stop znatelných na karoseriích dopravních prostředků

vstoupit do databáze

Vytvořeno v rámci řešení projektu VI20172019065 "Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR" za finanční podpory bezpečnostního výzkumu MV.